TEATRZYK   SZKOLNY
BIEDRONKI

Szkolne kółko teatralne powstało w lutym 2004 roku. Początkowo istniało bez nazwy, następnie z inicjatywy 
członków kółka ogłoszono konkurs na nazwę. Najbardziej spodobała się nazwa 
 "BIEDRONKI" i tak zostało. 
Opiekunem kółka teatralnego jest p. Anita Opałka. 
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu (czwartek) i trwają od 15.15 do 16.15.  
                                                                                                           
Zajęcia teatralne w klasach nauczania zintegrowanego wyzwalają w uczniach energię, bawią, otwierają ucznia na 
otaczający go świat. Uczeń poprzez zabawę ćwiczy głos, mimikę, ruch.  Zabawa w teatr służy twórczemu 
rozbudzaniu wyobraźni ucznia.
  
        
CELE KÓŁKA 
 
Cele ogólne: 
 * rozwijanie u uczniów aktywnej postawy wobec kultury żywego słowa 
 * przybliżanie przyszłego widza do aktywnej percepcji sztuki 
 * wzmacnianie poczucia wartości własnej 
 * wspieranie odwagi w pokonywaniu własnych ograniczeń 
 * wzbogacanie relacji interpersonalnych
 
   Cele szczegółowe 
   Uczeń: 
 * posiada poprawny warsztat słowny 
 * jest twórczy 
 * interpretuje tekst zgodnie ze swoimi wartościami i doznaniami 
 * rozumie siebie i swoje potrzeby 
 * ma poczucie własnej wartości 
 * radzi sobie ze stresem i przykrymi emocjami 
 * potrafi podjąć samodzielne decyzje dobre dla siebie 
 * dostrzega w otaczającej rzeczywistości te elementy, które można przenieść w kontekst artystyczny (słowny,   
     muzyczny, plastyczny) 
 * szybko zapamiętuje tekst 
 * dokonuje kompozycji całości z różnorodnych elementów 
 
ROK SZKOLNY
2005/06
b.GIF
 ROK SZKOLNY 
2003/2004 
 2004/2005