Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt

 

Z życia szkoły
Rok 2015/2016 Galeria
Rok 2014/2015 Galeria
Rok 2013/2014 Galeria

Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005


Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne  

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

OŚRODEK
ROZWOJU EDUKACJIŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Akty prawne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
DLA  NAUCZYCIELI                                                                                                                                           

BIEŻĄCE INFORMACJE

AKTY PRAWNE

PODSTAWA PROGRAMOWA 2017 ogólna
- czytaj -
USTAWA PRAWO OŚWIATOWE 14 GRUDNIA 2016
- czytaj -
PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWE- PRAWO OSWIATOWE Z 14 GRUDNIA 2016
- czytaj -
USTAWA O SYSTEMIE OSWIATY (7WRZESNIA1991)
 -tekst jednolity z 2016r

- czytaj-


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 17 czerwca 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
 ZOBACZ
 USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r.
OSTATNNIE  ZMIANY
z dnia 20 lutego 2015 r.
TEKST JEDNOLITY
- ZOBACZ -

 

Specjalne Potrzeby Edukacyjne −
Materiały do pobrania ze strony ORE

czytaj

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych   czytaj


Wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych - czytaj

Specjalne Potrzeby Edukacyjne −
Materiały do pobrania ze strony ORE
czytaj

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

POMYSŁY  NA  CIEKAWE  LEKCJE

ARTYKUŁY DLA NAUCZYCIELI 

INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego
INFORMACJE Z KURATORIUM KIELCE  ZOBACZ


REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

ZOBACZ

KONKURSY/PROJEKTY

KLASY I - III BIORĄ UDZIAŁ
w konkursie
"2. TRIATHLON MATEMATYCZNY"

więcej informacji - kliknij w baner poniżejDOKUMENTY

INFORMACJE OGÓLNE

Arkusze sprawozdań
 
szkoła
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacji  rocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas IV - VIII - pobierz
Arkusz klasyfikacji rocznej klas IV - VII - pobierz 
Arkusz klasyfikacji rocznej  i końcowej klas VIII - pobierz NOWE
Arkusz klasyfikacji rocznej i końcowej klas III gim- pobierz NOWE
Sprawozdanie z działalności biblioteki - pobierz  
Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - pobierz
Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej - pobierz
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe) - pobierz Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych  - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych - pobierz
Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego - profilaktycznego - pobierz

Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły - pobierz
Sprawozdanie z zajęć rewalidacji - pobierz

przedszkole
Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy przedszkola - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego przedszkola  - pobierz

Arkusz analizy  własnej  pracy - pobierz


WNIOSKI

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA    pobierz

 

Wniosek o zmianę podręcznika pobierz

 

WinRAR 4.20 program do pobrania gdyby nie chciał otworzyć się folder
 z tabelkami 
pobierz program

REGULAMIN I WNIOSKI O PRZYZNANIE POŻYCZEK Z ZAKLADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NOWOŚĆ !!!
13.11.13 – Zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych oraz udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
czytaj
 
Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   pobierz

Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- zobacz


TECZKA WYCHOWAWCY 
wychowawca w szkole      -  zobacz
wychowawca w przedszkolu    - zobacz


 


W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2010  spslupia1