Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt


 

Z życia
szkoły i przedszkola
Rok 2016/2017 Galeria
Rok 2015/2016 Galeria
Rok 2014/2015 Galeria
Rok 2013/2014 Galeria

Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne


 

DLA  NAUCZYCIELI 
BIEŻĄCE INFORMACJE

PODSTAWA PROGRAMOWA - zmiany
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 17 czerwca 2016 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

- ZOBACZ -

USTAWA O SYSTEMIE OŚWIATY
z dnia 7 września 1991 r.
OSTATNNIE  ZMIANY
z dnia 20 lutego 2015 r.
TEKST JEDNOLITY

- ZOBACZ -

AKTY PRAWNE - zobacz
 

 
Specjalne Potrzeby Edukacyjne −
Materiały do pobrania ze strony ORE
czytaj
 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

Już wkrótce przedstawimy ofertę szkoleń dla nauczycieli

POMYSŁY  NA  CIEKAWE  LEKCJE
 
 
ARTYKUŁY DLA NAUCZYCIELI  
INNOWACJE PEDAGOGICZNE  
Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego 
 
INFORMACJE Z KURATORIUM KIELCE  ZOBACZ 
 

KONKURSY/PROJEKTY 
 

DOKUMENTY  
 
INFORMACJE OGÓLNE 
Arkusze sprawozdań
szkoła
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacji  rocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacji śródrocznej klas IV - VI - pobierz
Arkusz klasyfikacji rocznej klas IV - VI - pobierz
Sprawozdanie z działalności biblioteki - pobierz  
Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - pobierz
Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej - pobierz
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe) - pobierz Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (godziny art. 42 KN) - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych - pobierz
Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań programu profilaktycznego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły - pobierz
Sprawozdanie z zajęć rewalidacji - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych - pobierz
 
przedszkole
Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy przedszkola - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego przedszkola  - pobierz
 
Arkusz analizy własnej pracy - pobierz

WNIOSKI

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA    pobierz

   Wniosek o zmianę podręcznika pobierz

 
13.11.13 – Zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych oraz udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
czytaj
 
Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   pobierz

Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- zobacz


TECZKA WYCHOWAWCY 
wychowawca w szkole      -  zobacz
wychowawca w przedszkolu    - zobacz

 
 
 
 

 
W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2012  spslupia1