Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt

 

Z życia szkoły
Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005


Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne  

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty

OŚRODEK
ROZWOJU EDUKACJIŚwiętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Akty prawne

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łodzi

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach

Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach
 


DLA  NAUCZYCIELI                                                                                                                                           

BIEŻĄCE INFORMACJE

Hasło roku 2014/2015
„Jeżeli uczymy dzisiaj tak
jak uczyliśmy wczoraj,
okradamy naszych uczniów z jutra”.
John Dewey


ANKIETA ewaluacyjna
Proszę o wypełnienie ankiety
pobierz i wypełnij -
TU
 

UWAGA ZMINA WNIOSKU !!!!

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA    pobierz

 

Procedury sprawdzianu szóstoklasisty pobierz

Pilny komunikat
 Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego
zobacz

podstawa programowa
wychowania przedszkolnego

zobacz
podstawa programowa
kształcenia ogólnego
 szkoła podstawowa

zobacz

Informacje dla nauczycieli
klas pierwszych
„Nasz elementarz”!
INFORMACJE - ZOBACZ

ZOBACZ I CZĘŚĆ - TU

KARTY PRACY DO cz.1 - zobacz

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELA - zobacz
Poradnik dla nauczyciela
(akty prawne, pytania i odpowiedzi)

zobacz

DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH
KWARTALNKI - ZOBACZ

NOWOŚĆ !!!
Rok 2014
ogłoszony przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Rokiem Oskara Kolberga, Jana Karskiego, św. Jana z Dukli


AKTY PRAWNE - zobacz

NOWOŚĆ !!!
Sprawdzian 2015
po szkole podstawowej
CZYTAJ

 
przykładowe testy szóstoklasisty w roku 2015 
ZOBACZ


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci  zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli  zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 kwietnia 2013 r. „o ocenianiu” czytaj

ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1)

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych   czytaj


Wybrane regulacje prawne dotyczące kształcenia uczniów niepełnosprawnych - czytaj

NOWOŚĆ !!!
Specjalne Potrzeby Edukacyjne −
Materiały do pobrania ze strony ORE
czytaj
 

Każda zmiana w edukacji musi służyć dobru uczniów - MEN przedstawia propozycję zmian w Karcie nauczyciela
zobacz
 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  zobacz

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  zobacz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych   zobacz

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)  z dnia 7 października 2009 r.

w sprawie nadzoru pedagogicznego - zobacz


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych  zobacz


PODSTAWA PROGRAMOWA Z 2009 ROKU

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  - zobacz
ZOBACZ JAK WYGLĄDA REALIZACJA  PODSTAWY PROGRAMOWEJ
W NASZYM PRZEDSZKOLU

ZOBACZ
 
PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGODLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH - zobacz

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI


POMYSŁY  NA  CIEKAWE  LEKCJE

ARTYKUŁY DLA NAUCZYCIELI 

NOWOŚĆ !!!
INNOWACJE PEDAGOGICZNE 
 
Informacje o trybie i warunkach uzyskania pozytywnej opinii na prowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego
 
INFORMACJE Z KURATORIUM KIELCE  ZOBACZ


NOWOŚĆ !!!
Edukacyjna strona i konkurs dla dzieci
„Mieszkańcy spod Jedenastki”
zajęcia dla klas I - III

Od początku września została udostępniona edukacyjna strona internetowa  www.mieszkancyspod11.pl


Pomoc dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie zmienia się
zobacz

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w oświacie w świetle nowego rozporządzenia  - ZOBACZ

NOWOŚĆ !!!
REALIZACJA
PODSTAWY PROGRAMOWEJ W PRZEDSZKOLU

ZOBACZ

KONKURSY/PROJEKTYREGULAMIN KONKURSU - "RAZ, DWA, TRZY - BĄDŹ BIEZPIECZNY I TY"   
 - zobacz


DOKUMENTY

Sprawozdanie dyrektora szkoły  z realizacji nadzoru pedagogicznego

 w roku szkolnym 2013/2014 koniec roku CZYTAJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

Arkusze sprawozdań
szkoła
Arkusz klasyfikacyjny śródrocznej klas I - III - pobierz
Arkusz klasyfikacyjny końcoworocznej klas I - III - pobierz UWAGA ZMIANA
Arkusz klasyfikacyjny śródrocznej klas IV - VI - pobierz
Arkusz klasyfikacyjny końcoworocznej klas IV - VI - pobierz
Sprawozdanie z działalności biblioteki - pobierz  
Sprawozdanie z pracy pedagoga szkolnego - pobierz
Sprawozdanie z pracy świetlicy szkolnej - pobierz
Sprawozdanie z działalności Samorządu Uczniowskiego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (koła przedmiotowe) - pobierz Sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (godziny art. 42 KN) - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych - pobierz
Sprawozdanie z wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań programu
profilaktycznego - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy szkoły - pobierz
Sprawozdanie z zajęć rewalidacji - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zajęć dodatkowych - pobierz

Rozliczenie godzin art. 42 KN  - pobierz

przedszkole
Sprawozdanie z realizacji zadań dydaktyczno - wychowawczych - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu pracy przedszkola - pobierz
Sprawozdanie z realizacji zadań planu wychowawczego przedszkola  - pobierz

Arkusz analizy  własnej  pracy - pobierz


UWAGA ZMINA WNIOSKU !!!!

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UŻYTKU PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA    pobierz

 
 

WinRAR 4.20 program do pobrania gdyby nie chciał otworzyć się folder
 z tabelkami 
pobierz program

REGULAMIN I WNIOSKI O PRZYZNANIE POŻYCZEK Z ZAKLADOWEGO FUNDUSZU ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH
NOWOŚĆ !!!
13.11.13 – Zarządzenie nr 30/2013 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przydzielania świadczeń socjalnych oraz udzielania pożyczek z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

czytaj
 
 
Wzór wniosku o przyznanie pożyczki z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych   pobierz

Regulaminu udzielania pożyczek na cele mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 
- zobacz


TECZKA WYCHOWAWCY 
wychowawca w szkole      -  zobacz
wychowawca w przedszkolu    - zobacz


 


W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2010  spslupia1