Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt


 

Z życia
szkoły i przedszkola
◊ Rok 2017/2018 Galeria
Rok 2016/2017 Galeria
Rok 2015/2016 Galeria
Rok 2014/2015 Galeria
Rok 2013/2014 Galeria

Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005 
 
 
 
 
 
 


 

DORADZTWO ZAWODOWE
 
PUNKT

DORADZTWA EDUKACYJNO –
 ZAWODOWEGO


 
Szkoła Podstawowa nr 4
 w Jędrzejowie

ul. Przypkowskiego 43

Świętokrzyski Kurator Oświaty powołał na terenie województwa  24 Punkty Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, w ramach działań związanych z prowadzeniem szerokiej akcji informacyjno-doradczej dla rodziców (odnośnie wspierania rodziców w procesie doradczym) i ich dzieci – uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.
 
Oferta Punktu Doradztwa Edukacyjno Zawodowego (PDEZ):
 
– możliwość skorzystania z konsultacji dla rodziców w szkole lub punkcie doradczym
– możliwość przeprowadzenia indywidualnej porady i diagnozy predyspozycji ucznia
– uzyskanie informacji dotyczącej dalszego kształcenia dla dziecka
– uzyskanie informacji o zawodach przyszłości i aktualnych trendach na rynku pracy.
 
Wkrótce rozpoczną się dyżury doradców w PDEZ.

O szczegółach poinformujemy.
 

 
20-21 marca 2018 r. GIEŁDA SZKÓŁ Targi Kielce,
w godzinach od 9.00 do 16.00.


Proszę o poinformowanie, w szczególności uczniów klas gimnazjalnych, o tej imprezie edukacyjnej oraz zamieszczeniu tej informacji na stronie internetowej szkoły, w zakładce DORADZTWO ZAWODOWE i na szkolnej tablicy informacyjnej.
WAŻNE: na giełdzie będzie przygotowana STREFA DORADZTWA EDUKACYJNO – ZAWODOWEGO, której organizatorem będzie Świętokrzyski Kurator Oświaty.
W strefie doradczej uczeń będzie mógł skorzystać z porad udzielanych przez profesjonalnych doradców z Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Kielcach, Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach, Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach, czyli partnerów projektu PDEZ, a dodatkowo przeprowadzić diagnozę własnych predyspozycji, zainteresowań i posiadanego potencjału poprzez wykorzystanie standaryzowanych narzędzi metodologicznych.
Dodatkowo przygotowane będą  publikacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz testy rozpoznawania predyspozycji zawodowych i zainteresowań.
Strefa Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego będzie dostępna przez cały czas trwania Giełdy Szkół i Uczelni.
Więcej informacji:
 

 

 W górę strony
 
  

 

Copyright    2004 - 2012  spslupia1