Menu główne

Strona główna
Nasza gmina
Historia szkoły
Patron
Grono pedagogiczne
Uczniowie
Pedagog szkolny
Samorząd uczniowski
Rada  Rodziców
Publikacje
Zajęcia pozalekcyjne
Linki
Kontakt


 

Z życia
szkoły i przedszkola
◊ Rok 2018/2019
Rok 2016/2017 Galeria
Rok 2015/2016 Galeria
Rok 2014/2015 Galeria
Rok 2013/2014 Galeria

Rok 2012/2013 Galeria
Rok 2011/2012 Galeria
Rok 2010/2011
Galeria
Rok 2009/2010 Galeria
Rok 2008/2009
Rok 2007/2008
Rok 2006/2007
Rok 2005/2006
Rok 2004/2005Linki

Twórczość  dzieci
Angielski w szkole
Dla ucznia
Dla nauczyciela
Prezentacje  
    multimedialne


 
PATRON SZKOŁY

Zbigniew  Koper
(1952 - 1996 )

Wójt Gminy Słupia   w latach 1990   1996, dzięki którego ofiarności powstał 
piękny budynek  szkolny.  Zbigniew Koper urodził się 27 marca 1952 r. w Słupi.  
Tu spędził dzieciństwo i lata szkolne. Następnie uczęszczał do Liceum 
Ogólnokształcącego i Studium Mechanicznego w Sosnowcu.
Po zdobyciu wykształcenia rozpoczął pracę w Raciborskiej Fabryce Kotłów 
"Rafako" , ale najdłużej,  bo 17 lat pracował w Spółdzielni Inwalidów "Galmet"  
w Szczekocinach jako szef produkcji.    
20 czerwca 1990 roku wybrany został wójtem gminy Słupia Jędrzejowska.  W krótkim czasie przystąpił do budowy szkół. Jako pierwsza powstała szkoła 
w Obiechowie, a potem szkoła w Słupi.  
To tej budowie poświęcił najwięcej czasu i energii. O jej wygląd, funkcjonalność 
i estetykę   zabiegał u generalnego wykonawcy   "Kartel"   Łany. 
Cieszył się, kiedy na pustej przestrzeni rósł szybko gmach szkoły. 
Jego postawa aktywizowała także społeczny komitet budowy szkoły,   
kuratora i ludzi dobrej woli. Jak grom spadła na niego nieuleczalna choroba 
i wyłączyła z aktywnego funkcjonowania. Po bardzo krótkiej walce o życie zmarł 
31 stycznia 1996 r.    18 października 1997 r. Szkole   
Podstawowej w Słupi nadano imię Zbigniewa Kopra,  co było najwspanialszym
 hołdem, wyrazem   uznania i wdzięczności, jaki można było złożyć pracy 
i zaangażowaniu tego człowieka. W czasie uroczystości odsłonięto tablicę 
pamiątkową poświęconą byłemu wójtowi.
                  

Napis na niej głosi:

 
  "Długości życia człowieka nie mierzy się liczbą przeżytych lat,
 lecz dokonanych czynów." 


W tych  pięknych słowach najlepiej wyraża się istota życia Zbigniewa Kopra  
 życia krótkiego,  lecz pełnego ideałów i pracy. 
  TABLICA PAMIĄTKOWA PATRONA SZKOŁY


AKT NADANIA IMIENIA SZKOLE

 
 
UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA SZKOLE


LINK DO WSPOMNIEŃ

UCZNIOWIE O PATRONIE


"Nasz Patron zobowiązuje nas do pracy i uczciwości. Staramy się rzetelnie uczyć, osiągać sukcesy na miarę naszych możliwości i postępować tak, by nie zawieźć zaufania rodziców i nauczycieli. Jesteśmy dumni, że patronuje nam tak wspaniała postać jak Zbigniew Koper, który poświęcił wiele swojego czasu i energii dla tej szkoły. Tak, jak szkoła stała się naszym drugim domem, tak nasz Patron stał się dla nas kimś ważnym, a jednocześnie bliskim."

„Tylko życie poświęcone innym, warte jest przeżycia”. Te słowa przypominają o naszym „Patronie, który tak właśnie żył. Pozostawił piękne ślady swojej działalności. Pragniemy poznać przepis na godne życie. Chcemy wiedzieć, co naprawdę liczy się w życiu, jak żyć, jak postępować? Są one bardzo ważne dla nas – uczniów będących na początku drogi życia i zdobywania wiedzy.

Oto jak wspominają Zbigniewa Kopra
pracownicy Urzędu Gminy, koledzy, przyjaciel:
 
   „Był dobrym, wyrozumiałym człowiekiem. Był bardzo wrażliwy
na krzywdę ludzką”.
 
    „Kochał swoją rodzinę. Jadąc w jakąkolwiek delegację zawsze musiał kupić dzieciom zabawki. One były na pierwszym miejscu”.
 
  „Zawsze miał na uwadze dobro innych ludzi, a szczególnie dzieci. Budując ten obiekt nie czekał na pochwały, hołdy dziękczynne,
ale ze szczerą skromnością przyjmował podziękowania od nauczycieli, rodziców. Mało jest ludzi, którzy tak, jak Zbyszek, chcą po sobie zostawić coś , co mogłoby służyć następnym pokoleniom.
Niech w naszej pamięci pozostanie mężczyzną z ciemnym wąsem
i okularach, spod których patrzyły na ludzi ciepłe i uśmiechnięte oczy”.
 
 
 
gazetki o patronie
 
 
 
 

 
  

 

Copyright    2004 - 2012  spslupia1